Wodne filtry oczyszczania

Alter

Wodne filtry oczyszczania gazów są wysokowydajnymi systemami oczyszczania:

w celu eliminacji pyłów, cząstek stałych (tzw. smog), oparów, zanieczyszczeń gazowych.

Wydajności filtrów wodnych w zakresie oczyszczania zaczynają się od 1’000m3/h. Skuteczność oczyszczania jest na poziomie 99% dla zanieczyszczeń pyłowych.

Zasada działania wodnych filtrów oczyszczania gazów polega na wprowadzeniu oczyszczanego gazu do komory oczyszczania z jednoczesnym doprowadzeniem mgiełki wodnej i mieszaniu z oczyszczanym gazem na ruszcie. Po wymieszaniu, nasączeniu oczyszczany gaz przechodzi przez separatory gdzie jest oddzielany od drobin zanieczyszczonej wody. Po tym procesie zanieczyszczenia wraz ze zużytą wodą trafiają do miejsca składowania zanieczyszczeń.  

Wodne filtry oczyszczania spalin dobierane są indywidualnie do każdej instalacji i zawierają: