Proponujemy dostawę i montaż kompleksowych rozwiązań w zakresie magazynowania i transportu różnorodnych materiałów. Mogą to być:

  • pellet, łuski roślinne,

  • zrębki, trociny, rośliny energetyczne,

  • złom żelazny,

  • opakowania typy TETRAPAK,

  • szklane butelki i opakowania,

  • rozdrobnione opony, guma.


Wykonujemy magazyny paliw według indywidualnych złożeń, dostosowane do możliwości logistycznych, dostępnego miejsca i rodzaju gromadzonego produktu.


Dostarczamy kompletne magazyny:

  • żerdziowe,

  • wygarniaczowe.

  • z podajnikami ślimakowymi, taśmowymi,

  • transportem i załadunkiem pneumatycznym.